04 January 2018

Snežana MinićSNEŽANA MINIĆ (Niš, Srbija, 1958)

poezija / poetry:
Slike za kulise (Književna omladina Srbije, Beograd, 1981)
Devet duša (Nolit, Beograd, 1987)
Jednolija, dvolija (Slovograf, Beograd, 1994)
Nemačke pesme (Rad, Beograd, 2002)
Zlato i srebro (Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani, Kraljevo, 2009)
Ostwärts, westwärts : Gedichte (Drava, Klagenfurt Beč, 2012)

prevodioci / translators:
Deutsch: Matthias Jacob (Snežana Minić: Ostwärts, westwärts : Gedichte (dvojezično izdanje / bilingual edition, Drava, 2012)
English: Biljana D. Obradović (from: Cat Painters: An Anthology of Contemporary Serbian Poetry, Biljana D. Obradović and Dubravka Djurić, eds, 9781944884086, from Diálogos Books, http://www.dialogosbooks.com/serbia)
Русский: Анна Ростокина
Español: Silvia Monrós de Stojaković
Français: Boris Lazićerinije, furije i sl.

                                    Za R. L.

Danas, iz ove lekovite daljine, možemo reći
Da smo bile nežne, mlade i zaljubljene
Tada, kada smo iz našeg nebeskog grada
Krenule u osvajanje sveta
Da je naša ljubav bila neograničena,
Odnosila se na sve predmete, biljke i bića,
Na slikare, lopove, trgovce, ubice, lutalice i druga bića,
Na škrabala, slična nama

Uživale smo opijene ljubavlju na najrazličitijim mestima
Opijene nepoznatim gradovima
Hodajući Dekartovom, Humboltovom,
Nepoznatom ulicom do kraja i natrag

Danas sa manje više vremenom obojenim licem,
Sa nevernim i manje vernim muževima,
Zagledanim u prsa devojaka,
Koje su kao mi nekada,
Sa kćerima i sinovima ili bez njih
Osećamo da smo nešto negde
Propustile, izgubile, u žurbi,
Nešto što nam samo neodredjeno nedostaje
Ovoga časa, dok ispijamo posle toliko godina
Sa drugaricom crveni martini

Naše reči su pesme sirena
Mada prolaznicima ličimo na erinije, furije i slična bića
Jer se okreću i čudno gledaju za nama.


erinnyen, furien und ähnl.

                                    Für R. L.

Heute, aus dieser heilsamen Distanz heraus, können wir sagen
Wir waren zärtlich, jung und verliebt,
Damals, als wir aus unserer himmlischen Stadt
Aufbrachen, die Welt zu erobern
Unsere Liebe war grenzenlos,
Umfasste alle Dinge, Pflanzen und Wesen,
Maler, Ganoven, Händler, Mörder, Diebe, Landstreicher und andere Wesen,
Schmierfinken, uns ähnlich.

Wir genossen das Leben, von Liebe berauscht an verschiedensten Orten,
Berauscht von unbekannten Städten,
Wenn wir durch die Descartes-, die Humboldtstraße gingen,
Die unbekannte Straße ans Ende und wieder zurück.

Heute – unser Gesicht ist von der Zeit mehr oder weniger gezeichnet,
Wir – mit unseren untreuen und weniger treuen Männern,
Die auf die Brüste von Mädchen starren,
Die sind wie wir früher,
Wir – mit Töchtern und Söhnen oder ohne;
Spüren: wir haben irgendwo etwas
Verpasst, verloren, vor lauter Eile,
Etwas, was uns nur vage fehlt
In dem Moment, wenn wir nach so vielen Jahren
Mit der Freundin den roten Martini trinken

Unsere Worte sind Sirenengesänge
Passanten aber sehen in uns Erinnyen, Furien und ähnliche Wesen
Drehen sich um und schauen uns merkwürdig hinterher.zašto odisej plače?

Danas tako malo i tako mnogo znamo o Odiseju,
Deset godina pod Trojom, toliko mrtvih drugova,
Godine lutanja, susreti sa čudovištima,
Borba sa Polifemom, kiklopi, ljudožderi Laistrogoni,
Nimfe I čarobnice behu zadužene za razonodu.
I onda ga vidimo kako plače
Slušajući o svojim podvizima, učinjenim iz nužde

Naša su lutanja samo nastavak već opisanih,
Čudovišta su čudovišnija postala
Opasnost kao i uvek nevidljiva
Naša žedj veća, neizdrživa

A Itaka, ako do nje uopšte stignemo,
Koja je smisao, i ona se promenila,
Mada je još uvek samo ostrvo.


warum weint odysseus?

Heute wissen wir so wenig, so viel von Odysseus
Zehn Jahre bei Troja, so viele tote Freunde,
Die Jahre seiner Irrfahrten, die Begegnungen mit den Ungeheuern,
Sein Kampf mit Polyphem, die Zyklopen, Menschenfresser, Laistrygonen,
Nymphen und Zauberinnen vergnügten sich mit ihm
Und dann sehen wir ihn weinen
Als er von seinen Heldentaten hört, die er vollbringen musste.

Unsere Irrfahrten setzen nur die längst beschriebenen fort,
Noch ungeheurer wurden die Ungeheuer,
Gefahr – wie immer – sieht man nicht,
Unser Durst ist größer, unerträglich

Aber auch Ithaka, wenn wir es denn erreichen,
Sinn und Ziel unserer Reise, hat sich verändert,
Noch immer jedoch ist es bloß eine Insel.pred-govor

Drveće je obuhvaćeno našim pred-govorom
Kao i igračke, krpice, slike iz detijstva, prvi bicikl,
Lutka koja ume da kaže mama,
Ume da sklopi oči i spava u čipkanoj ljubičastoj haljini

Naš govor je još uvek mucanje
Kao da nam upravo izrastaju prvi zubi
Na tananoj bisernoj niti pokušaćemo
Da predjemo sa jedne obale na drugu
Neće biti vremena za pitanja ravnoteže, samo-žaljenja, ljubavi

Otvoriće se šarenalaža, moj jeziče,
Kao kad raščešamo već skorelu krastu svakodnevice,
Obujemo cipele od čokolade
I krenemo u potragu za ružokradicama.


vor-wort

Das Gehölz ist von unserem Vor-Wort umfangen
So wie das Spielzeug, die Fetzen, Bilder aus der Kindheit, das erste Fahrrad,
Die Puppe, die Mama sagen kann,
Und die Augen schließen und im veilchenblauen Spitzenhemd schläft.

Unser Reden ist noch immer ein Stammeln,
Als wüchsen eben unsere ersten Zähne,
Wir wollen versuchen, auf einem hauchfeinen Perlenfaden
Von einem Ufer zum anderen zu schreiten.
Die Zeit reicht nicht, nach der Balance zu fragen,
Nach Selbst-Mitleid, Liebe,

Du wirst dich öffnen Lügenmärchen, meine Sprache,
Als ob wir schon verkrusteten Alltagsschorf aufkratzen,
Wir ziehen Schokoladenschuhe an
Und machen uns auf die Suche nach Rosendieben.pitanje iz romana

Šta ustvari želim?

– Da govorim, i opet govorim,
kao sva raseljena lica,
bez stalne adrese,
bez dlake na jeziku,
sa pasošem UN ili bez njega,
koji se produžava svake dve godine,
kao žena koju sam srela u podzemnoj,
koja se obraćala Bogu preko malog televizijskog ekrana,
na kome su se emitovale vesti i reklame,
reklame i nazivi stanica,
u vagonu podzemne železnice,
reklame i nazivi stanica,
a ona se plačući ispovedala, obraćala se majci,
naizmenično molitve i psovke, mislim na španskom,
bila je vrlo lepa i mogla sam da zamislim
kako je upravo napustila toplu postelju svog ljubavnika,
ili da je izašla iz nekog salona za erotsku masažu,
čak je nosila i buket običnog cveca iz samoposluge
i jednu plavo-belu ALDI kesu sa hranom,
dok je voz jurio podzemnim hodnicima,
nije prestajala da priča, plače, maše rukama,
da gleda u volšebni mali ekran iznad sedišta,
imala je bajnu crnu kosu,
ljudi su je kradom zagledali,
ali niko nije razumeo šta je to ona i kome govorila,
iako je gorko plakala ispovedajući se elekronskom bogu,
a on joj neprestano slao reklamne poruke i slike,
slike i reklamne poruke …


frage aus einem roman

Was will ich eigentlich?

– Sprechen will ich, wieder sprechen,
wie alle Vertriebenen,
ohne ständigen Wohnsitz,
ohne Haare auf den Zähnen,
mit Pass der UN oder ohne,
der nur zwei Jahre gilt,
– wie die Frau, die ich in der U-Bahn getroffen habe,
die sich an Gott wandte mit Blick auf einen kleinen Bildschirm,
auf dem Nachrichten und Reklame gesendet wurden,
Reklame und die Namen der Haltestellen,
im Waggon der U-Bahn,
Reklame und die Namen der Haltestellen,
sie beichtete weinend, wandte sich an Maria,
wechselte Gebete und Flüche, ich glaube auf Spanisch,
sie war sehr schön und ich konnte mir vorstellen –
dass sie eben das warme Bett ihres Geliebten verlassen hat,
oder aus einem Erotik-Massage-Salon kam,
sie trug nämlich einen Strauß billiger Supermarktblumen
und eine blau-weiße Alditüte mit Lebensmitteln,
– während die Bahn durch die unterirdischen Gänge raste,
erzählte sie pausenlos, heulte, fuchtelte mit den Händen,
und schaute auf den kleinen magischen Bildschirm über den Sitzen,
sie hatte märchenhaftes Haar,
die Leute blickten immer wieder heimlich zu ihr hin,
doch niemand verstand, was und zu wem sie da sprach,
obwohl sie vor dem elektronischen Gott bitterlich weinend die Beichte ablegte,
er aber sandte ihr immerfort Werbebotschaften und Bilder,
Bilder und Werbebotschaften …


A Question from the Novel

What do I really want?

– To speak, and speak again,
like all displaced persons,
without a permanent address,
without being afraid what’s on my mind,
with a UN passport or without it,
which has to be extended every two years,
like a woman I met in the subway,
who was praying to God on the small TV screen,
on which news and commercials were shown,
of the trains, arriving, departing
in the subway railway cars,
ads and names of stations,
and she was confessing while crying, talking to her mother,
screaming and praying simultaneously, I think in Spanish;
she was very pretty and I could imagine
how she had just left the warm bed of her lover,
or how she’d emerged from a salon for erotic massages,
she even carried a bouquet of ordinary flowers from the supermarket
and a blue-white ALDI bag with food,
while another train rushed through the underground corridors,
and she never stopped talking, crying, waving her hands,
while staring at the magical small screen over the sea;
she had enchanting black hair,
people quietly turned around to look at her,
but no one understood what or to whom she was speaking,
even though she cried so bitterly confessing to her electronic god,
who constantly sent her commercials and photos,
photos and commercials ...


ВОПРОС ИЗ РОМАНА

Чего я на самом деле хочу?

– Говорить и вновь говорить,
как все перемещенные лица
без постоянного адреса,
с языком без костей,
с ООНовским паспортом или без него,
продлеваемым раз в два года,
как женщина, встреченная однажды в подземке,
которая обращалась к Богу через маленький телеэкран,
на котором крутились новости и реклама,
реклама и названия станций,
в вагоне подземного поезда,
реклама и названия станций,
а она исповедовалась сквозь слезы, взывала к матери,
поочередно молитвы и брань, кажется, на испанском,
она была очень красива, и ничего не стоило представить,
что она вот только что выбралась из теплой постели любовника
или вышла из какого-нибудь салона эротического массажа,
у нее с собой был букет обычных цветов из супермаркета
и сине-белый пакет «ALDI» с продуктами,
пока поезд мчался по подземным туннелям,
она непрерывно говорила, плакала, размахивала руками,
смотрела на волшебный маленький экран над сиденьями,
у нее были дивные черные волосы,
люди поглядывали на нее украдкой,
но никто не понимал, что и кому она говорила,
хотя она горько рыдала, исповедуясь электронному богу,
а он непрестанно слал ей рекламные ролики и картинки,
картинки и рекламные ролики...kornjača, željka

Spasavali smo male kornjače
Koje su u svojoj usamljenosti prelazile magistralom.
Poduhvat dostojan svakog divljenja,
Ali su nam se meštani smejali.

Sunce se neštedimice izlivalo iz roga izobilja,
Očekivali smo da neka od spasenih
Srećnica otvori usta,
Da ispod njenog jezika
Otkrijemo čudotvorni list raskovnika,
Zgužvan i zelen, kako doliči,

Da nam se otvori zapreteni jezik
Da propevamo što nas grlo nosi
I na sav glas
Da se otvori reka reči i pokulja,
Ona koja nas je zakovala,
Jer kornjača se kaže željka,
Poslovična je njena sporost,
Kao i naše nestrpljenje.


schildkröte, zauberkröte

Wir haben die kleinen Schildkröten gerettet,
Als sie einsam und allein die Autobahn überquerten.
Ein Unternehmen aller Bewunderung wert,
Die Einheimischen aber lachten uns aus.

Die Sonne ergoss sich erbarmungslos aus ihrem Füllhorn,
Wir hofften, dass eine der glücklich
Geretteten den Mund öffne,
Dass wir unter ihrer Zunge
Das wundertätige Blatt des Kleefarns fänden,
Zerdrückt und grün, wie es sein muss,

Es soll uns die gefesselte Zunge lösen
Dass wir zu singen beginnen, was die Stimme hergibt
Aus vollem Hals
Damit sich der Redefluss ergießt und hervorsprudelt,
Was aufgestaut war,
Die Kröte nennt man nämlich Zauberkröte,
Ihre Langsamkeit ist sprichwörtlich,
Wie auch unsere Ungeduld.


LA TORTUGA DEL DESEO

Salvábamos a las pequeñas tortugas
Que en su soledad cruzaban la autopista.
Una empresa digna de toda admiración,
Pero los lugareños se reían de nosotros.

El sol se derramaba del Cuerno de la Abundancia,
Esperábamos que alguna de las salvadas,        
Dichosa, abriera la boca,
Que debajo de su lengua
Íbamos a descubrir la hoja milagrosa del ajonjolí blanco,
Arrugada y verde, como corresponde.

Que se nos abriría la lengua encerrada
Para cantar a todo pulmón
En la voy más alta
Que se abriría el río de palabras
Y que a caudales saldría la que nos había clavado,
Porque tortuga se dice deseo,
Su lentitud es proverbial,
Lo mismo que nuestra impaciencia.»jaki pomozi nejakom«

Prošao je ceo svet da bi se setio
Kako su naši stari govorili: »Pomozi jaki nejakom!«
Ali ko je kome to govorio, a ko to sada pripoveda,
U ovom novom, mladom stoleću što je otpočelo,
Dok smo sedeli u obližnjem kafeu i pili nemačku kafu s mlekom,
Ja sam se utvrdila za sto godina
U selu Jarinju medju nestajućim Tračanima i krvoločnim Ilirima,
Preletela sam preko svih granica,
A tako se nejako, nemoćno,
Baš nemušto osećam.


»der starke soll dem schwachen helfen«

Durch die ganze Welt ist er gegangen bis er sich erinnerte –
Unsere Vorfahren hatten gesagt: »Der Starke soll dem Schwachen helfen!«
Aber wer hat das wem gesagt, und wer predigt das heute,
In diesem neuen, jungen Jahrhundert, das begann,
Als wir im Café nebenan saßen und deutschen Kaffee mit Milch tranken,
Für hundert Jahre habe ich mich verschanzt, im Dorf Jarinje
Unter verschwundenen Thrakern und blutrünstigen Illyrern,
Alle Grenzen habe ich überflogen,
Aber fühle mich so schwach, so machtlos,
Sprachlos sogar.


«ПОМОГИ СИЛЬНЫЙ СЛАБОМУ»

Объехал весь мир, чтобы вспомнить,
Как говорили наши старики: «Помоги сильный слабому!»
Но кто кому об этом говорил и кто рассказывает теперь,
В этом новом, юном, начинающемся столетии,
Пока мы сидели в ближайшем кафе и пили немецкий кофе со сливками,
Я укрепилась на сто лет
В деревне Ярине, меж исчезающих фракийцев и свирепых иллирийцев,
Перелетела через все границы,
А чувствую себя настолько слабой,
Немощной, совсем немой.orankensee

            »… gledaj da put bude dug …«
            Konstantin Kavafi

Krenuću prema Orankensee,
Sada odmah,
Hladno je još uvek, ali sunce sija,
Dok stignem, biće već toplije
Moći ću da se prošetam okolo,
Da sedim u pesku, čitam o gospodinu Palomaru
I parenju kornjača, erotika je sistem,
Mada još nije sistematizovana,
Gledaću u male talase, nabore vetra,
Koji mi prilaze sve bliže,
Preplavljuju me kao osećaj stida,
Onda se iz vode pojavi samo glava,
Onda voda izlazi iz glave,
U pozadini iz male kafeterije tiha muzika –
Wonderfull life,
Pesak je ustvari prašina dalekih zvezda,
Kao što je i ljubav atavističko nasledje predaka,
Sa ili bez smisla, kako se uzme, –
O, da li ću ikada stići na Orankensee …
Koje je nekada moralo biti more …
Koje je nekada bilo oko, Zevsovo oko,
Od koga je ostala samo suza …


orankensee

            »… sieh zu, dass der Weg lang wird …«
            Konstantinos Kavafis: Brichst du auf gen Ithaka

Ich mach mich auf zum Orankensee,
Jetzt sofort,
Noch ist es kalt, doch die Sonne scheint,
Bis ich hinkomme, ist es schon wärmer,
Ich kann dann herumgehen,
Im Sand sitzen, von Herrn Palomar lesen
Und vom Liebesspiel der Schildkröten, Erotik hat System,
Auch wenn sie noch in kein System passt,
Dann schaue ich auf die kleinen Wellen, Falten im Wind,
Die zu mir kommen, näher und näher,
Mich überspülen wie ein Gefühl von Scham,
Dann taucht aus dem Wasser bloß ein Kopf,
Dann tritt Wasser aus dem Kopf,
Im Hintergrund leise Musik aus der kleinen Cafeteria –
Wonderfull life,
Der Sand ist wohl Staub ferner Sterne,
Wie die Liebe atavistisches Erbe der Ahnen,
Sinnvoll oder nicht, wie auch immer, –
Komme ich je an beim Orankensee …
Der sicher einmal ein Meer war …
Sicher einmal ein Auge, das Auge des Zeus,
Von ihm blieb ein Rest, nur eine Träne …ars poetica?

            Za Ž. N.

Mogu reći da sam kao i moji drugovi,
Koji su krenuli na Istok težila
Nekakvoj sveobuhvatnoj formi, koja bi bila pesma i proza,
Koja bi sve obuhvatila I izrazila u malo reči,
I mogla da stane za pod glavu.

Pisali smo uglavnom iz prostog očajanja,
Na kolenima, na železničkim stanicama bučnih gradova,
U hladnim sobama bez pogleda i toaleta,
Zamišljali samo kako sedimo pored otvorenog prozora
I gledamo na rascevetalu livadu i reku,
Na dolinu jorgovana,
Tako su valjda želeli dajmonioni u nama i oko nas.

Stalno su nas podsećali
Kako nema koristi od poezije,
I da se manemo ćorava posla,
Kao da se bol i nesreća mogu podneti bez mudrih knjiga,
Čeljust levijatana
Visila je i pretila da se zatvori nad nama

Mi smo se samo rugali i podsmehivali,
Najčešće sami sebi, bezazleno,
Ispuštali neartikulisane krike,
I retko i nerado smo pisali pesme …


ars poetica?

            Für Ž. N.

Ich kann sagen, auch ich strebte wie meine Freunde,
Die sich nach dem Osten aufmachten,
Nach einer alles umfassenden Form, die Lyrik wäre und Prosa,
Sie würde alles umfassen und ausdrücken in wenigen Worten,
Als sanftes Ruhekissen.

Wir schrieben meist aus purer Verzweiflung,
Auf Knien, auf Bahnhöfen lärmender Städte,
In eisigen Zimmern ohne Ausblick, ohne Klosett,
Dachten uns nur: da sitzen wir vor dem offenen Fenster
Und blicken auf die blühende Wiese, den Fluss,
Das Tal voller Flieder,
So wünschten es vielleicht die Daimones in uns
Und die uns umgeben.

Sie erinnerten uns ständig,
Poesie hat keinen Nutzen,
Wir sollten es lassen, vergebliche Mühen,
– Als könne man Schmerz und Unglück ohne weise Bücher ertragen,
Leviathans Rachen
Hing über uns und drohte uns zu verschlingen

Wir verspotteten bloß und verhöhnten
Am häufigsten uns selbst, ahnungslos,
Schrien unklare Worte,
Und selten, freudlos schrieben wir Gedichte …vreme koje je prošlo

Vreme koje je prošlo nije prošlo
Prošla je voda, prošla je reka, sunce je zašlo
I opet izašlo, samo je prošla zima i došlo je leto
Ništa se stvarno nije desilo u našim životima

Neki su otišli u rat i vratili se iz rata
Izmedju dva rata ogroman brisani prostor
Posadili smo zelenu salatu i cveće, kudelju i lan
Djavo je došao po svoje i otišao

Na duboki vir pale su senke jablanova
Čekali smo bogojavljanje
Neki su govorili da, neki su govorili ne
Neki su spominjali pakao i mrtvu majku
Nenapisane pesme, decu, izgnanstvo i povratak


die vergangene zeit

Die vergangene Zeit ist nicht vergangen,
Das Wasser ist verflossen, der Fluss, die Sonne unter-und wieder
Aufgegangen, nur der Winter ist vergangen und der Sommer gekommen.
Nichts ist wirklich passiert in unserem Leben

Manche gingen in den Krieg und kehrten heim aus dem Krieg
Zwischen zwei Kriegen ein riesiges Niemandsland
Wir pflanzten grünen Salat und Blumen, Hanf und Flachs
Der Teufel holte, was ihm gehörte, und ging

Auf den tiefen Strudel im Wasser fielen die Schatten der Pappeln
Wir warteten auf das Erscheinen Gottes
Manche sagten ja, manche nein
Manche erwähnten die Hölle, die tote Mutter
Ungeschriebene Gedichte, Kinder, Vertreibung und Rückkehr


ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Прошедшее время совсем не прошло,
Прошла вода, прошла река, солнце зашло
И снова вышло, просто прошла зима и пришло лето
Ничего не случилось взаправду в наших жизнях

Кто-то ушел на войну и вернулся с войны
Меж двух войн лежит поражаемое пространство
Мы посадили салат-латук и цветы, коноплю и лён
Дьявол пожал урожай и ушел

На глубокий омут легли тополиные тени
Мы ждали богоявления
Кто говорил да, кто говорил нет
Кто толковал об аде и мертвой матери
Ненаписанных стихах, детях, чужбине и возвращенииzlatomir priča o čemu piše

Kada sam bio kod moje sestre
Upoznao sam jednu običnu ženu
Živela je sa nekim ludakom i
On joj je jednoga dana u napadu ludila
Ukucao ekser u čelo

Delo je andjela da u njenom mozgu
Nije ništa povredjeno, a i lekari
Nisu našli za potrebno da ga izvuku

Čudim se i divim i ne mogu da se načudim
Svuda oko mene železni jednorozi šetaju
Sve sami železni jednorozi


zlatomir erzählt, worüber er schreibt

Ich war bei meiner Schwester
Da lernte ich sie kennen, eine ganz normale Frau,
Die lebte zusammen mit einem Verrückten und
Der schlug ihr eines Tages in einem Anfall von Wahnsinn
Einen Nagel in die Stirn

Es war das Werk eines Engels, dass in ihrem Gehirn
Nichts verletzt wurde, und selbst die Ärzte
Hielten es nicht für nötig, ihn herauszuziehen

Ich wundere mich und staune, kann mich nicht genug wundern,
Überall rings um mich gehen eiserne Einhörner spazieren,
Einzig und allein eiserne Einhörner


ЗЛАТОМИР ГОВОРИТ, О ЧЕМ ПИШЕТ

Когда я был у сестры
Я познакомился с одной простой женщиной
Она жила с каким-то сумасшедшим
И однажды в приступе безумия
Он забил ей гвоздь прямо в лоб

Настоящее чудо, что ее мозг
Остался нетронут, а врачи
Не сочли нужным вытащить гвоздь

Гляжу и диву даюсь и не могу надивиться
Кругом разгуливают железные единороги
Сплошные железные единорогиlost and found

Izgubili smo sve
Ne nalazimo više ni reči
Daleko su roditelji i prijatelji
Pomislimo, pao je crni sneg
Takva je koprena prekrila naše snove

Šetajući parkom, u martu,
U jednom zabačenom kraju prepoznajem
Već skoro istopljenog Sneška Belića


lost and found

Alles haben wir verloren
Nicht einmal ein Wort finden wir noch
Weit fort sind die Eltern, die Freunde
Glauben wir, schwarzer Schnee ist gefallen
Ein solcher Schleier bedeckte unsere Träume

Während wir durch den Park spazieren, im März,
Entdecken wir in einem abgelegenen Winkel
Einen Schneemann, der ist schon fast ganz geschmolzenniš – krajem dvadesetog veka

Nema tramvaja u gradu,
Nema velikog sata na zgradi stare železničke stanice,
Čije su se skazaljke tako zvučno i mehanički pokretale,
Da je vreme postajalo očigledno,
Lutkarska igra crnog i belog,
Na pola puta izmedju Beča i Konstantinopolja,
Gde putnici osete potrebu da zastanu,
A osvajači da se osveže, pre nego nastave dalje …

Na putu od kuće do škole svraćali smo u malu poslastičarnicu,
Preko puta stanice – kupovali za sitniš tresuljke, lizalice,
Crvene sećerne loptice od susama, ponekad parče halve i bozu
Ogromne bele šampite su uvek stajale u izlogu,
Danas je tu burekdžinica, baš pored prenoćišta »Atina« …

Zvone zvona sa Pantalejske crkve,
Zvone u mome sećanju,
Traje služba u hramu,
Kako možemo živeti rastavljeni od tela,
Kako možemo živeti …
Kako možemo …
Kako …

Samo žene to možda znaju, i ćute,
Starice zabradjene crnim marama, u širokim vunenim suknjama,
Po pijaci rasute kasetne bombe,
Zapaliće sveće za sve, za žive, za mrtve …

Školjke tramvaja u Banji pretvorene u kućice za odmor
Stolarski majstor na železnici,
Milan Milovanović sa Ledene Stene,
Svojom je rukom ugradjivao ležajeve i stolove,
I dalje smo rastavljeni od tela …


niš – ende des zwanzigsten jahrhunderts

Keine Straßenbahn in der Stadt,
Keine große Uhr am alten Bahnhofsgebäude,
Deren Zeiger sich so klingend und mechanisch bewegten,
Dass die Zeit offenkundig stehengeblieben ist,
Ein Puppenspiel mit schwarzen und weißen Figuren,
Auf halber Strecke zwischen Wien und Konstantinopel
Wo die Reisenden gerne anhalten,
Und Eroberer sich erholen, bevor sie weitermachen …

Auf dem Schulweg machten wir Halt in der kleinen Zuckerbäckerei
Gegenüber vom Bahnhof, kauften für ein paar Münzen Tresuljci oder Lutscher,
Rote Zuckerbällchen mit Sesam, manchmal ein Stück Halva und Boza
Immer standen riesengroße weiße Schaumkuchen in der Auslage,
Heute ist dort der Burekladen, genau neben dem Gästehaus »Athene« …

Die Glocken von St. Pantaleon läuten,
Läuten in meiner Erinnerung,
In der Kathedrale findet Gottesdienst statt,
Wie können wir leben getrennt vom Körper
Wie können wir leben …
Wie können wir …
Wie …

Das wissen vielleicht nur die Frauen, sie schweigen,
Die alten Frauen, in schwarzen Kopftüchern, weiten Wollröcken,
Über den Markt versprengt – Kassettenbomben,
Die Frauen zünden Kerzen an, für alle, für die Lebenden und die Toten …

Aus den Skeletten der Straßenbahnwaggons in Banja machte man Lauben
Der Schreinermeister von der Eisenbahn,
Milan Milovanović aus Ledena Stena
Baute eigenhändig Betten und Tische ein,
Und weiterhin sind wir von unserem Körper getrennt …There were no trams in the city,
No large clock on the building of the old railway station,
Whose hands moved so musically and mechanically
That time became obvious,
A puppet show of black and white,
Half way between Vienna and Constantinople,
Where passengers felt the need to pause,
And conquerors to freshen up, before they went on...

On the path from home to school we’d stop at a pastry shop
Across from the station—we’d buy for change some tresuljkas, lollypops,
Red sesame sugar balls, sometimes halva or boza
Giant white whipped cream pies which always stood in the window,
Today instead there is a burek place, right in front of Athens Inn...

The bells of the Pantelej church toll,
They toll in my memory,
The service takes place at the temple,
How can we live separated from the body,
How can we live...
How can...
How...

Only women know this perhaps, keep quiet,
Old women in black scarves, in wide wool skirts,
Scattered in the market among cluster bomb holes,
They’ll light candles for everyone, for the living, for the dead...

The shells of trams at the spa have transformed into retirement homes.
The carpenter at the railway,
Milan Milanović from Ledena Stena,
He has built beds and tables with his own hands.
Still we remain apart from our bodies...nekoliko reči o božidaru petroviću

Najstariji Srbin u Nemačkoj, izvesni gospodin Petrović,
Koji pamti kralja, i generala Nedića, i nešto malo cincarskih reči,
Koji je bio u ropstvu i nije želeo da se vrati,
Poslednjih dvadeset godina nije video Srbiju.

Svaki dan samo o njoj misli,
Kako je naš narod čudan i kako se još ne može dozvati pameti,
Kako tu divnu srpsku zemlju nema ko da radi,
A iz nje je sve nicalo i bujalo i hranilo nas,
I hrani nas …

Takav smo mi narod, tudja sreća,
Narod koji je imao svoga kralja,
I nije znao šta to znači.

Rodjen u Glibovcu, srez smederevski,
Najstariji Srbin koji živi u Nemačkoj još uvek je živ,
Biće sahranjen na srpskom groblju u Osnabriku,
Kad za to dodje vreme prestaviće se Bogu,
Grobnicu je već platio,
Ime mu urezano pored imena drugova,
Upravo je u bolnici pokidao crevo infuzije,
Želi da ide kući …
Govori srpski sam sa sobom
Niko ga ne razume,
Kažu da nije bolestan,
U dijalogu je sa andjelima koji su mu sve bliži.


einige worte über božidar petrović

Der älteste Serbe in Deutschland, ein gewisser Herr Petrović,
Erinnert sich an den König, General Nedić und einige Wörter Zinzarisch,
Er ist in Gefangenschaft gewesen und wollte nicht zurück,
Die letzten zwanzig Jahre hat er Serbien nicht gesehen.

Jeden Tag denkt er nur an Serbien,
Seltsam sei unser Volk, klug könne man es nicht nennen,
Niemand bearbeite diese wunderbare serbische Erde,
Und doch sprießt alles aus ihr, wächst üppig und nährt uns,
Und nährt uns …

Wir sind halt so ein Volk, sein Glück hat es gar nicht verdient,
Ein Volk, das seinen eigenen König hatte,
Und nicht wusste, was das heißt.

Geboren in Glibovac, Bezirk Smederevo,
Ist der älteste Serbe, der in Deutschland lebt, noch immer am Leben,
Auf dem serbischen Friedhof in Osnabrück wird er beerdigt,
Wenn die Zeit dafür kommt, gibt er sich in Gottes Hand,
Sein Grab hat er bereits bezahlt,
Sein Name wurde neben die Namen der Freunde graviert,
Gerade hat er sich im Krankenhaus den Infusionsschlauch ausgerissen,
Er will nach Hause …
Spricht mit sich selbst auf Serbisch
Niemand kann ihn verstehen,
Der ist nicht krank, heißt es,
Der hält Zwiesprache mit Engeln,
Sie kommen ihm näher und näher.


A Few Words about Božidar Petrović

The oldest Serb in Germany, a certain Mr. Petrović
Who remembers the kind General Nedić, and a few Aromanian words,
Who was imprisoned and didn’t want to return,
Who has not seen Serbia the past twenty years:

Every day he thinks only about it,
How our people are strange, how they cannot be called to sanity,
How that wonderful Serbian land has no one to till it,
And from it everything used to sprout, grow rapidly and feed us,
And feed us...

That’s the kind of people we are, other’s happiness,
A people who had its our own king,
But didn’t know what that meant.

Born in Glibovac, district Smederevo,
The oldest Serb who lives in Germany is still alive,
He will be buried at the Serbian Osnabric cemetery.
When the time comes he’ll introduce himself to God,
He’s paid for the grave already,
His name has been carved beside his friends’ names,
He has just torn the infusion tube at the hospital,
He wants to go home...
He speaks Serbian to himself.
No one understands him.
Says he’s not sick,
Converses with angels who come closer and closer.otačestvo

Otac je bolestan i živi sam
U staroj kući,koju ne možemo da renoviramo.
Svake jeseni kupujemo drva,
Zimi se greje stavljajući cepanice u ognjište,
Koje je jedna starinska peć

Tako prolaze proleća i leta,
Dvorište puno ruža,
Nekoliko sadnica malina i jedna smokva.
Otac se boji da bilo kuda ode,
Ne može da ostavi kuću samu.
Sedi na izlizanoj fotelji i gleda televiziju.


vaters land

Mein Vater ist krank und lebt allein
In dem alten Haus, wir können es nicht renovieren.
Immer im Herbst kaufen wir Holz,
Im Winter heizt er damit, legt die Scheite in den Ofen,
einen uralten Herd.

So vergehen Frühling und Sommer,
Der Hof voll Rosen,
Mehrere Himbeerstauden und ein Feigenbaum.
Mein Vater hat Angst irgendwohin zu gehen,
Kann das Haus nicht allein lassen.
Sitzt in einem abgewetzten Sessel und sieht fern.


ОТЕЧЕСТВО

Отец болеет, живет один
В старом доме, который мы не можем отремонтировать.
Каждую осень мы покупаем дрова,
Зимой он подбрасывает их в очаг,
Большую старинную печь

Так проходят вёсны и лета,
Двор полон роз,
Несколько саженцев малины и смоковница.
Отец боится уехать,
Не может оставить дом.
Сидит в вытертом кресле и смотрит телевизор.vidim kako

Ustajem
Vidim u ogledalu kako
Moja kosa sedi –
Paperje prvog snega, sjaj mladog meseca,
Izvesna tuga, nežnost
Svetlosmeđebelo


ich sehe wie

Ich stehe auf
Sehe im Spiegel wie
Mein Haar grau wird –
Flaum ersten Schnees, Glanz des Neumonds,
Vertraute Trauer, leises
Hellbraunes Weiß


ВИЖУ, КАК

Встаю
Вижу в зеркале, как
Седеют мои волосы –
Перышки первого снега, свет молодого месяца,
Легкая грусть, нежность
Светлокоричневобелыйničija zemlja

Probudili se u novoj zemlji
Kosovi su cvrkutali u žbunju, galebovi leteli
Sve je značilo nešto drugo
Glasovi su podsećali da bi levo moglo biti levo,
Desno desno, u sredini,
U dubini drveta, ili na moru
Ljudi su bili veoma floralni, kao alge
Titrali su u vidokrugu

Grad, nevidljivi kamen, biser,
Visio je u vazduhu, o vratu
Niko nije imao dovoljno mudrosti
Da pronađe svoje pravo mesto
Osuđeni na nedostatak stvarnosti
Lebdeli smo nad zalivom,
U automobilima, sobama, krevetima


niemandsland

Wir sind in einem neuen Land aufgewacht
Amseln zwitscherten im Gebüsch, Möwen flogen
Alles hatte andere Bedeutung
Die Stimmen erinnerten daran, links kann links sein,
Rechts rechts, in der Mitte,
Der Tiefe des Walds, oder am Meer
Die Menschen waren wie Pflanzen, wie Algen
Flimmerten sie im Blickfeld.

Die Stadt, ein unsichtbarer Stein, eine Perle,
Hing in der Luft, am Hals
Niemand war weise genug,
Den rechten Ort für sich zu finden.
Dazu verurteilt, die Wirklichkeit zu verlieren
Schwebten wir über der Bucht,
In Autos, Zimmern, Betten


НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ

Проснулись в новой стране
Щебетали дрозды в кустах, летали чайки
Всё означало не то, что прежде
Голоса напоминали, что лево может быть слева
Право справа, посередине,
В глубине дерева или в море
Люди были весьма растительны, как водоросли,
Колыхались в пейзаже

Город, невидимый камень, зерно жемчуга,
Повис в воздухе, на шее
Никому не хватало мудрости найти свое место
Обреченные на нехватку реальности,
Мы парили над заливом
В машинах, комнатах и кроватяхhotel »paradiso«

            Za Č. Simića

Obožava Ovidija, voli Bodlera, na njega su mnogi drugi pesnici uticali, govori, govori tako čudan mekani engleski, kao voda u nekoj fontani, mali dečak iz lepe varoši B., koji je imao sreću da je pao s kreveta kad je bomba pogodila susednu, a ne njegovu zgradu, te je tako preživeo prvo od mnogih bombarovanja u svom životu, i seća se šta je ciganka proricala njegovoj baki, i kako ga je otac vozio na biciklu, i šta su ručali njegovi stričevi, i kako izgleda Njujork kad si bez para, a pada sneg, i ti čuješ šuštanje anđela koje dolazi iz knjige Tome Avvinskog o potrebi čovekovoj da traga za srećom, i svi ti drugi gradovi u kojima je živeo, gde će živeti, svi su oni jedan grad, trči po ruševinama, plače, nešto je zaboravio, to se ne može opisati ni na jednom jeziku …


hotel »paradiso«

            Für Charles Simic

Er verehrt Ovid, liebt Baudelaire, viele andere Dichter haben ihn beeinflusst, er redet, spricht so ein wunderbar feines Englisch, wie Wasser aus einem Brunnen, der kleine Junge aus der schönen Stadt B., der das Glück hatte, aus dem Bett zu fallen, als eine Bombe das Nachbarhaus traf und nicht das seine, und der so die erste von vielen Bombardierungen seines Lebens überlebt hat, und sich erinnert, was eine Zigeunerin seiner Großmutter weissagte, und wie ihn sein Vater mit dem Fahrrad herumfuhr und was seine Onkel zu Mittag aßen, und wie New York aussieht, wenn du knapp bei Kasse bist und wenn es schneit und du das Rascheln von Engeln hörst, das aus dem Buch kommt, das Thomas von Aquin über das menschliche Streben nach Glück schrieb, – und an alle diese anderen Städte, in denen er lebte, sie alle sind eine einzige Stadt, er rennt durch Ruinen, weint, hat etwas vergessen, was sich nicht beschreiben lässt, in keiner Sprache …            for Charles Simic

He loves Ovid, loves Baudelaire, many poets have influenced him, speaks with such a strange soft English, like water in a fountain, a little boy from a quiet town of B., who had the good fortune to fall out of bed when the bomb hit the neighbor’s but not his building, so that’s how he survived the first of many bombings, and remembers what a gypsy foretold his grandmother, and how his father rode him on his bike, and what his uncles ate for lunch, and what New York looks like when you’re penniless, and it’s snowing, and you hear the rustle of angels which comes from a book, Tom Avinsky, about the need of man to search for happiness, and all those other cities in which he has lived, where he will live, they are all one city, as he runs among the ruins, crying how he has forgotten something that cannot be described in any language...


ОТЕЛЬ «PARADISO»

            Ч. Симичу

Он обожает Овидия, любит Бодлера, на него оказали влияние многие другие поэты, говорит он, говорит на таком причудливо мягком английском, словно вода в фонтане, мальчуган из красивого городка Б., которому повезло свалиться с кровати, когда снаряд попал в соседний, а не в его дом, и так он пережил первую из многих бомбежек в своей жизни, он помнит, что предсказала цыганка его бабке, и как отец катал его на велосипеде, и что ели на обед его дяди, и как выглядит Нью-Йорк, когда у тебя ни гроша в кармане и идет снег, и ты слышишь шелест ангелов из книги Фомы Аквинского о человеческой потребности искать счастье, и все остальные города, где он жил, где будет жить, все они – один город, он бежит по развалинам, он что-то забыл, это нельзя описать ни на одном языке...


Hotel »Paradiso«

            Pour Ch. Simić

Il adore Ovide, il aime Baudelaire, il a subit l’influence de beaucoup de poètes, il parle, il parle un anglais si étrange, si doux, c’est comme l’eau d’une fontaine, petit garçon de la ville de B. qui eut la chance de tomber du lit au moment où la bombe frappait l’immeuble voisin et pas le sien et ainsi de survivre au premier de beaucoup de bombardements qu’il aura à vivre, il se souvient de ce que l’ancienne Tsigane prophétisait à sa grand-mère, des ballades à vélo, avec son père, de ce que mangeaient ses oncles paternels, de New York quand on est fauché et qu’il neige et qu’on entend le murmure des anges qui parvient depuis le livre de Thomas d’Aquin sur la nécessité de la poursuite du bonheur et de toutes ces autres villes où il a vécu, où il vivra, qui toutes sont une seule ville, il cours à travers les ruines, il pleure, il a oublié quelque chose qu’on ne peut décrire dans aucune langue...putovanje jednog francuskog pesnika

            [za A. Artoa]

Bio sam na Golgoti, ima tome dosta vremena,
oduvek sam prolazio putevima
izlokanim, blatnjavim, bez putokaza,
retko smo sretali Ijude, poneki karavan
na dan hoda ispred ili iza nas,
pokoja crkva sa konakom za putnike namernike,
kaluđeri u crnim rizama utonuli u svoju veru,
seljaci što kupe seno pevajući na sav glas,
zeleno more hrastovih šuma u oku,
sve videh,
naslonjen o štap, zamazan krvlju, prašinom,
ne mogah naći nigde hlada, izvora i smirka

Ne sećam se da sam rođen u Marseju …
Bio sam bačen jedne majske noći
s drugim telima na gomilu đubrišta,
rođen sam u Ćele Kuli,
gde sam i zazidan,
gavran kruži nad mojom glavom,
s proleća se iz ruku rascvetavaju bagremovi,
po tužnom nebu viju se plahe suze …


reise eines französischen dichters

            [für Antonin Artaud]

Ich bin auf Golgotha gewesen, dafür reichte die Zeit,
Schon immer bin ich die unterspülten, schlammigen
Wege gegangen, ohne Wegweiser,
Selten trafen wir Menschen, hier und da eine Karawane
Am Tag geht uns voran oder uns nach,
Einige Kirchen mit einem Nachtlager für Reisende, Fremde,
Mönche in schwarzen Kutten, in ihrem Glauben versunken,
Bauern, die Heu einfahren und lauthals singen,
Das grüne Meer der Eichenwälder im Blick,
Alles habe ich gesehen,
Gestützt auf den Stab, schmutzig von Blut, von Staub,
Nirgends konnte ich Schatten finden, Quelle und Ruhe.

Dass ich in Marseille geboren wurde, weiß ich nicht mehr
Man warf mich in einer Mainacht mit anderen
Körpern auf einen Misthaufen,
Ich bin im Ćele Kula geboren,
Dort wurde ich auch eingemauert,
Über meinem Kopf zieht ein Rabe seine Kreise,
Im Frühling entfalten sich auf meiner Hand Akazienblüten
Über den betrübten Himmel fliegen jähe Tränen …


ПУТЕШЕСТВИЕ ОДНОГО ФРАНЦУЗСКОГО ПОЭТА

            [А. Арто]

Я был на Голгофе, много воды утекло с тех пор,
я вечно брел по дорогам,
разбитым, грязным, без знаков,
порой мы видели людей, случайный обоз
в дне ходу впереди или позади,
редкая церковь с ночлегом для захожих странников,
монахи в черных ризах, погруженные в свою веру,
крестьяне, сгребающие сено и поющие во весь голос,
зеленое море дубрав в окоеме,
я видел все,
опершись о посох, весь в крови и пыли,
нигде я не мог найти родника, тени, покоя

Я не помню, что родился в Марселе...
Одной майской ночью меня бросили
в груду мусора с другими телами,
я родился в Челе-Куле
и в ней же замурован,
над моей головой кружит ворон,
по весне на руках расцветает акация,
в печальном небе вьются горячие слезы...o poznanju dobra i zla

Oblak je dobar, šaren i lep
Trava je verovatno slična njemu
Poznavala sam drugačije oblake,
Viđala sam drugačije trave
Ništa nije takvo onakvo, – onakvo takvo,
Mač reže zemlju kojom prolazimo
Srećni smo na onoj drugoj strani,
Kao moj deda, zarobljenik,
Kome je neko tutnuo veknu hleba iz samilosti,
Tako da nije morao da jede svoj izmet,
Ili izmet svojih drugova,
Dok su ih u stočnim vagonima odvodili u ropstvo
Kad je pikavac vredeo čitavo bogatstvo
I iz njega se dizali oblaci,
Dobri, šareni, lepi.


von der erkenntnis des guten und bösen

Die Wolke ist gut, bunt und schön,
Das Gras gleicht ihr wahrscheinlich,
Ich kannte andere Wolken,
Sah anderes Gras
Nichts ist, wie es scheint – wie es scheint, ist nichts,
Das Schwert zerteilt die Erde, über die wir gehen
Glücklich sind wir auf jener anderen Seite,
Wie mein Großvater als Häftling,
Dem jemand aus Mitleid ein Laib Brot zusteckte,
So musste er seinen Kot nicht essen,
Oder den Kot seiner Kameraden,
Als man sie in Viehwaggons zur Zwangsarbeit verschleppte
Als ein Zigarettenstummel sein ganzer Reichtum war
Und Wolken daraus stiegen,
Gute, bunte, schöne.


О ПОЗНАНИИ ДОБРА И ЗЛА

Облако большое, красивое, доброе
Трава, должно быть, ему сродни
Знавала я и другие облака,
Видала другие травы
Ничто не есть вот такое – такое вот,
Меч режет землю, по которой мы ступаем
Мы счастливы по ту, другую сторону,
Как мой пленный дед,
Которому кто-то сунул буханку хлеба из жалости,
И ему не пришлось питаться собственным калом
Или калом собратьев по несчастью
В товарном вагоне, который вез их в рабство
Когда окурок был огромным богатством
И из него вылетали облака,
Большие, красивые, добрые.